กำหนดการ


เวลา รายการ
12.00 - 12.30 น. ลงทะเบียน
12.30 – 13.00 น. กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พิธีเปิดโครงการ
13.00 – 14.30 น. Eduzones Show Admissions Sure
บรรยายนำเสนอเคล็ดลับ เลือกคณะติดชัวร์ จัดอันดับคณะที่ชอบ สู่อนาคตที่ใช่
 • เจาะลึกการรับสมัครแอดมิชชัน 59
 • แนะนำเทคนิค 4 อันดับแอดมิชชัน จัดอย่างไรไม่พลาด
 • เช็คจุดพลาด คณะอันตรายที่ไม่ควรไว้อันดับ 4
 • คณะมาแรงแซงโค้งสุดท้ายแอดมิชชัน 59
 • เก็งคะแนนแอดมิชชันยกสุดท้าย ก่อนเลือกคณะโดยโปรแกรม EZ Admissions 59 แม่นยำ 98%
  โดยวิทยากร พี่แฮนด์ ธารา อิสสระ (บรรณาธิการ Eduzones Admissions & รับตรง,ผู้ประเมินและวิเคราะห์คะแนนโปรแกรม EZ Admissions 59 และ ที่ปรึกษาจัดอันดับเลือกคณะ Admissions 58 )
 • พี่ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ( ที่ปรึกษาจัดอันดับเลือกคณะ Admissions 58 และวิทยากร Admissions to school )
 • พี่ณัฐ ณัฐพงษ์ วิบุญนัติพงษ์ ( ที่ปรึกษาจัดอันดับเลือกคณะ Admissions 58 และบรรณาธิการข่าวกิจกรรม Eduzones )
 • พี่รศ.ดร.อ๊าท รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ( ผู้พัฒนาโปรแกรมเลือกคณะ EZ Admissions 59 )
14.30 - 15.00 น. แนะนำหลักสูตร คณะสามารถเด่น เรียนอะไรไม่ตกงาน จากผู้สนับสนุน พบรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จปีที่แล้วในการจัดอันดับเลือกคณะด้วยโปรแกรม EZ Admissions มาบอกเทคนิคและวิธีการเลือกคณะที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา
15.30 - 17.30 น. ช่วงปรึกษาเลือกคณะ ติดชัวร์ (ปรึกษาตัวต่อตัวกับวิทยากรสดๆ)
100 ท่าน (Exclusive) แบ่งกลุ่มละ 25 ท่าน ปรึกษาจัดอันดับดูคะแนนแนะเทคนิค จุดแข็ง จุดอ่อน
 • กลุ่ม 1 พี่แฮนด์
 • กลุ่ม 2 พี่ต้นรัก
 • กลุ่ม 3 พี่ณัฐ
 • กลุ่ม 4 พี่รศ.ดร.อ๊าท
*น้องๆทุกคนที่มาปรึกษาต้องเตรียมข้อมูลที่ประเมินจัดอันดับมาด้วยเพื่อง่ายต่อการปรึกษา
17.30 น. ดนตรี ถ่ายภาพร่วมกัน

สมัครเข้าร่วมโครงการ